Infographics

maak informatie begrijpelijk

Infographics zijn informatieve illustraties of animaties, een combinatie van beeld en tekst. Ze kunnen plattegronden, grafieken, diagrammen, flowcharts, data-visualisatie, opsommingen, tijdlijnen of vergelijkingen bevatten. Een infographic is het middel om grote onoverzichtelijke hoeveelheden informatie inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Door heldere eenvoudige afbeeldingen toe te passen en een minimale hoeveelheid tekst, is het snel duidelijk waar het over gaat. Bovendien legt een infographic verbanden en plaats de informatie in een bredere context. En wanneer daar beeldspraak en humor aan wordt toegevoegd, komt droge informatie tot leven.